4 věci, které potřebujete vědět o EET

EET je často diskutované téma v mnoha různých médiích. Některé informace vytržené z kontextu mohou působit poněkud nepřehledně, obzvlášť pro podnikatele, který se s tímto tématem teprve seznamuje. Takže jaké jsou 4 základní věci, které potřebujete vědět o EET?

Co potřebujete vědět o EET

Jak bude probíhat EET?

Elektronická evidence tržeb bude spočívat v tom, že každá platba bude evidována a zákazník obdrží od obchodníka účtenku s unikátním kódem. Prakticky to proběhne tak, že při uskutečnění evidované tržby odešle obchodník datovou zprávu prostřednictvím internetového připojení na server Finanční správy. Tam budou informace uloženy, a bude vygenerován unikátní kód. Tento kód bude ihned odeslán zpět obchodníkovi na jeho koncové zařízení (registrační pokladnu), které jej vytiskne na účtenku. Každý den půjde řádově o miliony operací, jedná se tedy o poměrně revoluční krok.

Evidovanou tržbou je jakákoli platba, která není ojedinělá, a je uskutečněna prostřednictvím:

  • hotovosti (mince a bankovky, lhostejno, zda jsou české či zahraniční),
  • bezhotovostního převodu peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce, kterým je poplatník, který má tržbu evidovat (typicky při platbě kartou),
  • šeku, směnky,
  • nebo jiných forem, které jsou stranami vnímány jako prostředek placení mající charakter obdobný zmíněným prostředkům placení (např. stravenky, poukazy apod.)

EET platba kartou

Zároveň se musí jednat o příjmy z podnikání poplatníka daně z příjmu fyzických nebo právnických osob, za podmínek uvedených v § 6 návrhu zákona o evidenci tržeb, tedy nejde o ojedinělý příjem platby.

Koho se bude EET týkat?

Elektronická evidence tržeb se bude týkat fyzických (OSVČ) i právnických osob, českých rezidentů i nerezidentů. Zavedení zákona o EET bude postupné: nejprve se bude týkat ubytování, stravování a pohostinství, ve druhé vlně by měl následovat segment maloobchodu a velkoobchodu, a po cca dalším roce se mají zapojit ostatní činnosti, doprava či zemědělství. Jako poslední se patrně zapojí vybraná řemesla a výrobní činnosti.

Od kdy dojde k EET?

Zákon o evidenci tržeb byl 30.3.2016 podepsán prezidentem České republiky a počítá s následujícím harmonogramem postupného zavádění elektronické evidence tržeb:

  • Od 1. prosince 2016 se bude EET týkat segmentu ubytování, stravování a pohostinství (CZ-NACE skupina 55 a 56),
  • Od 1. března 2017 se připojí segment maloobchody a velkoobchody (CZ-NACE skupina 45, 46 a 47),
  • Ve třetí fázi od 1. března 2018 se zapojí podnikatelé provozující všechny ostatní činnosti tj. např. svobodná povolání (lékaři, právníci, účetní), dopravu či zemědělství, s výjimkou těch, které jsou zařazeny do čtvrté fáze.
  • Od 1. června 2018 se jako poslední do evidence zapojí vybraná řemesla a výrobní činnosti: Čtvrtá fáze – CZ-NACE skupina 13-17, 20.4, 22, 23, 25, 31-33, 43, 95, 96 (17 kB).

Poznámka: CZ-NACE je standardní klasifikace ekonomických činností Evropské unie. Dělí ekonomické činnosti (oblast ekonomických činností) tak, že každé statistické jednotce, která vykonává nějakou ekonomickou činnost, lze přiřadit kód CZ-NACE. CZ-NACE je národní verze NACE. Pro ověření, do které kategorie spadáte zda se vás elektronická evidence tržeb týká, vám nabízíme kompletní seznam ZDE.

kódy-cz-nace

Získejte kompletní kontrolní seznam k pokladnám

Co bude obchodník potřebovat k EET?

Obecně k naplnění podmínek zákona o evidenci tržeb je nutné datové připojení (internet nebo mobilní internetové připojení), které umožní se ve chvíli přijetí platby spojit s Finanční správou, jež do 2 sekund vygeneruje a zašle fiskální identifikační kód. Ten bude vytištěn na účtence.

Dále je nutné zařízení (registrační pokladna) včetně softwaru nebo aplikace, které umožní platbu (tržbu) zaevidovat, spojit se s Finanční správou, přijmout zmíněný fiskální identifikační kód a údaje odeslat, jakož též vytisknout účtenku (kterou dáte k dispozici kupujícímu).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 + 4 =