5 důležitých faktů o elektronické evidenci tržeb

5 důležitých faktů o elektronické evidenci tržeb

EET neboli elektronická evidenci tržeb se blíží. Co je podstatné znát v souvislosti s její zaváděním a registraci?

1. Co je EET?

Elektronická evidence tržeb spočívá v tom, že je evidována každá platba a zákazník obdrží od obchodníka účtenku s unikátním kódem. Postup je takový, že nejpozději při uskutečnění evidované tržby odešle obchodník datovou zprávu prostřednictvím internetového připojení na server Finanční správy, kde jsou informace uloženy, a bude vygenerován unikátní kód. Tento kód je ihned odeslán zpět obchodníkovi na jeho koncové zařízení, které jej vytiskne na účtenku.

Evidovanou tržbou je jakákoli platba, která není ojedinělá, a je uskutečněna prostřednictvím:

a) hotovosti

b) bezhotovostního převodu peněžních prostředků,

c) šeku, směnky nebo

d) jiných forem (např. stravenky, poukazy apod.)

a zároveň se jedná o příjmy z podnikání poplatníka daně z příjmu fyzických nebo právnických osob, podle § 6 návrhu zákona o evidenci tržeb, tedy nejde o ojedinělý příjem platby.

Kontrolu plnění zákona vykonává jednak Finanční správa, ale též Celní správa. Může za účelem zjištění plnění povinností uložených tímto zákonem provádět i např. kontrolní nákup. Neodporuje-li to povaze kontrolního nákupu, po jeho provedení může kontrolor od smlouvy odstoupit, tj. nákup vrátit.

 

Získejte kompletní kontrolní seznam k pokladnám

2. Co má EET přinést?

Pro podnikatele má EET přinést narovnání podmínek na trhu a omezení administrativy spojené s kontrolami finanční správy díky lepšímu cílení na jejich nekalou konkurenci. Pro občany pak lepší výběr daní. Spravedlivý daňový výnos by pak měl otevřít prostor pro snížení daňových sazeb nebo snížení deficitu státního rozpočtu a důchodového systému. V horším případě přinese prostor pro další zbytečné utrácení státu.

 

3. Jaký je harmonogramem zavedení EET?

 • Od 1. prosince 2016 se budou e-tržby týkat segmentu Ubytování, Stravování a pohostinství (Nově metodikou upřesněno – pouze pokud poplatníci poskytují hostům zázemí ‒ např. stoly, židle apod. Nebude se tedy vztahovat na stánkový prodej.) CZ-NACE skupina 55 a 56.
 • O tři měsíce později, tj. od 1. března 2017, se připojí segment Maloobchody a velkoobchody ‒ CZ-NACE skupina 45, 46 a 47.
 • Ve třetí fázi od 1. 3. 2018 se zapojí podnikatelé provozující všechny ostatní činnosti, tj. např. svobodná povolání (lékaři, právníci, účetní), doprava či zemědělství.
 • Od 1. 6. 2018 se jako poslední do evidence zapojí vybraná řemesla a výrobní činnosti: Čtvrtá fáze ‒ CZ-NACE skupina 13‒17, 20.4, 22, 23, 25, 31‒33, 43, 95, 96.

Zákon o evidenci tržeb byl 30.3.2016 podepsán prezidentem České republiky a počítá s níže uvedeným harmonogramem postupného zavádění elektronické evidence tržeb.

 

4. Kolik bude stát EET podnikatele?

Vzhledem k tomu, že e-tržby (EET) nenařizují žádné stanovené zařízení a umožňují využívat širokou paletu zařízení od stávajících pokladen přes tablety až po chytré mobilní telefony, předpokládáme minimální náklady pro podnikatele.

U nejmenších podnikatelů půjde maximálně o několik tisíc korun jednorázově nebo stokoruny měsíčně, u větších často jen o úpravu software. A pro skupinu drobných podnikatelů fyzických osob, kteří zaplatí daně, nemusí pořízení zařízení stát nic. Náklady na pořízení základního vybavení si v daném roce, ve kterém poprvé poplatník zaevidoval tržbu, může odečíst slevou na dani ve výši 5000 Kč od daně z příjmů, a to nejvýše do částky kladného rozdílů mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka.

Také části větších podnikatelů náklady vůbec nevzniknou, protože jejich stávající pokladní zařízení bude po upgradu pro evidenci tržeb použitelné a náklady na upgrade budou součástí již uzavřených servisních smluv. V Chorvatsku to byl případ největšího maloobchodního řetězce, který své celkové náklady na zavedení elektronické evidence tržeb vyčíslil na 5 EUR za pořízení certifikátu. A certifikáty budou u nás poskytovány Finanční správou zdarma.

 

5. Co musí obsahovat účtenka?

Poplatník je povinen podle § 20 na účtence uvádět:

 1. fiskální identifikační kód
 2. své daňové identifikační číslo
 3. označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna
 4. označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována
 5. pořadové číslo účtenky
 6. datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve
 7. celkovou částku tržby
 8. bezpečnostní kód poplatníka
 9. údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

Údajem o evidované tržbě uváděným na účtence je také daňové identifikační číslo poplatníka, který pověřil evidováním této tržby poplatníka, který tržbu eviduje. Nemá-li poplatník povinnost uvádět na účtence fiskální identifikační kód, je povinen na účtence uvádět svůj podpisový kód,

Získejte kompletní kontrolní seznam k pokladnám

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 + 2 =