Certifikát k EET ve třech krocích

EET je v plném proudu už celý týden, nicméně pro ty z vás, kteří se na start ještě stále připravují tu máme shrnutí toho, co je třeba udělat od zažádání o certifikát k nastavení vaší pokladny pro EET.

autentizační údaje k EET

Získejte kompletní kontrolní seznam k pokladnám

  1. krok: žádost o autentizační údaje k EET

Před začátkem evidence tržeb je podnikatel povinen zažádat o autentizační údaje. Přestože se vás EET týká až v některém z příštích kol, o autentizační údaje můžete zažádat již nyní. Existují dvě možnosti:

  • ústně do protokolu, a to u kteréhokoliv věcně příslušného správce daně (finanční úřad),
  • nebo prostřednictvím webového portálu správce daně pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky.

Autentizační údaje slouží k přístupu na společné technické zařízení správce daně umožňující poplatníkovi správu certifikátu pro evidenci tržeb a údajů pro správu evidence tržeb.

  1. krok: získání certifikátu k evidenci tržeb

Na základě autentizačních údajů může podnikatel získat 1 nebo více certifikátů pro evidenci tržeb, které slouží k autentizaci datových zpráv. Před získáním certifikátu má podnikatel povinnost oznámit finanční správě údaje o provozovnách, prostřednictvím kterých provádí činnosti, z nichž plynou evidované tržby, nebo v nichž přijímá evidované tržby, to zahrnuje i jeho internetové stránky, na kterých jsou nabízeny produkty nebo služby. Počet certifikátů závisí plně na potřebách a rozhodnutí podnikatele.

  1. krok: získání certifikátu k evidenci tržeb

Potom už stačí, aby si podnikatel zvolil pokladní zařízení, se kterých si přeje evidovat tržby a certifikát do něj nainstaloval. My jsme pro vás připravili ukázku, jak lze toto jednoduše provést v registrační pokladně helloCash:

Získejte kompletní kontrolní seznam k pokladnám

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 + 6 =