Co ještě nevíte o EET

EET: bez připojení k internetu

Téma EET je v poslední době velmi často diskutováno v mnoha médiích. Mnozí podnikatelé si však mohou klást otázky, týkající se specifických událostí, nebo jejich konkrétního podnikání. V tomto článku jsme pro vás shrnuli seznam některých z nich …

EET: specifické situace a jejich řešení

Porucha pokladního zařízení.

V případě poruchy pokladního zařízení podnikatel sice neplní povinnosti stanovené zákonem o evidenci tržeb (zaslat údaje o tržbě správci daně a vystavit zákazníkovi účtenku), ale i tak může ve své činnosti pokračovat, aniž by byl sankcionován. Musí však prokázat, že učinil vše pro to, aby mohl začít opět co nejdříve evidovat tržby. Po odstranění poruchy na pokladně podnikatel zašle údaje o přijatých platbách (za období poruchy) serveru Finanční správy dodatečně.

Při výpadku internetu není třeba zavírat podnik.

V případě, že nepůjde odeslat účtenka on-line z důvodu krátkodobého výpadku spojení, může podnikatel vydat účtenku bez unikátního kódu přiděleného Finanční správou. Podnikatel pak musí odeslat údaje o této transakci serveru Finanční správy bezprostředně po obnovení spojení, nejpozději do 48 hodin od uskutečnění evidované tržby.

Žádné internetové připojení v lokalitě podnikání. Co s tím?

Pokud nelze dlouhodobě evidovat tržby elektronicky s pomocí internetového připojení k síti (např. chata v horách bez možnosti jakéhokoliv internetového připojení), může správce daně po ověření této skutečnosti udělit individuální výjimku z on-line evidence tržeb. V takovém případě bude mít podnikatel nadále povinnost vystavovat účtenky, avšak data o těchto tržbách musí odeslat nejpozději do 5 dnů od uskutečnění evidované tržby.

Jak řešit otázku spropitného: evidovat, nebo ne?

Zde mohou nastat tři možnosti:

  1. Jestliže si spropitné nechává číšník nebo barman, tedy zaměstnanec? Nic se nemění. Tedy – neeviduje se. Což neznamená, že by se nemělo danit.
  2. Jestliže je spropitné zákazníkem hrazeno z platební karty, ale majitel pak celou částku zahrne do mezd zaměstnancům? Opět se neeviduje. Tedy nemusí, dobrovolně může.
  3. Nechává-li si spropitné plně nebo částečně majitel restaurace? Eviduje se.

Jak ovlivní EET farmářské trhy?

Zavedení EET pro farmáře rozhodně neznamená zdražení či dokonce konec podnikání. Pouze při počítání tržby vymění obyčejnou kalkulačku za mobil, tablet či pokladnu s internetovým připojením, jejichž pořízení je bude stát jednorázově maximálně několik tisíc korun a další náklady se omezí pouze na měsíční platbu za internet ve výši cca 200 – 300 korun. Ti nejmenší podnikatele, mezi které farmáři jednoznačně patří, nebude pořízení zařízení dokonce stát nic. Náklady na vybavení si totiž díky slevě na dani ve výši 5 000 korun odečtou od daně z příjmů. Strach z toho, že náklady na technologie a programy budou vyšší než sezónní zisk farmářů z prodejů, se tak pouze řadí mezi další mýty o EET.

EET: farmářské trhy

  1. Evidování tržeb podle práva jiného státu.

Záměrem je minimalizovat náklady podnikatelů v případě tzv. dvojí evidence. Jde o takové případy, kdy povinnost evidovat tržby poplatníkovi ukládá nejen právní úprava česká, ale též právní úprava jiného státu, ve kterém též prodává své zboží nebo služby. Díky uvedenému ustanovení nebude muset podnikatel evidovat veškeré tržby dvakrát (na dvou pokladnách), jednou podle práva ČR a jednou podle práva jiného státu. Při evidenci pak bude postupovat podle zahraniční úpravy evidence tržeb a bude využívat pokladnu, která splňuje parametry kladené tímto státem.

E-peněženky a čipové karty.

Zákon o evidenci tržeb v případě elektronických peněženek, čipových karet a obdobných institutů stanoví specifický postup evidence. Evidovanou tržbou je v tomto případě jak platba, která je určena k následnému čerpání nebo zúčtování, které zakládají rozhodný příjem, tak platba, která je následným čerpáním nebo zúčtováním té platby, která zakládá rozhodný příjem.

WWT: E-peněženky a čipové karty

Zjednodušeně řečeno bude podnikatel povinen evidovat nejen nabití elektronické peněženky, čipové karty a podobných institutů, proběhne-li v hotovosti nebo jiným obdobným způsobem, ale též čerpání kreditu z elektronické peněženky, čipové karty a podobně. Skutečnost, zda se jedná o nabití nebo čerpání je zároveň uváděna v datové zprávě zasílané správci daně, který tuto informaci zohlední v rámci analýz.

Existuje téma o EET, o kterém byste se rádi dozvěděli v některém z příštích článků? Napište nám vaše tipy do komentářů!

Získejte kompletní kontrolní seznam k pokladnám

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

27 + = 31