E-shopy osvobozeny od EET?

Ministerstvo financí se rozhodlo reagovat na připomínky podnikatelů s nízkými ročními příjmy a přichází s návrhem osvobodit je od povinnosti elektronické evidence tržeb. Další skupinou, které se tento návrh týká jsou české e-shopy …

e-shopy EET

Získejte kompletní kontrolní seznam k pokladnám

E-shopy

Elektronická evidence tržeb by se podle tohoto návrhu neměla vztahovat na e-shopy, kde veškeré platby probíhají platební kartou prostřednictvím internetu.

“Cílem je zjednodušit praxi pro e-shopy, kterou budou muset evidovat de facto pouze v případě osobního převzetí zboží na pobočce,” řekl k návrhu ministr financí Andrej Babiš.

Důvodem pro toto rozhodnutí bylo, že zajištění evidence všech typů plateb představuje pro majitele e-shopů technický problém odstranitelný jen s vynaložením nepřiměřených nákladů.

Plátci paušální daně

Pokud se český podnikatel s příjmy pod 250 tisíc ročně rozhodne platit paušální daň, může se dohodnout s Finančním úřadem na výši zaplacené daně z příjmů, což mu umožní vynětí z povinnosti evidovat tržby.

Podmínkou osvobození od EET je podání žádosti na Finančním úřadu o § 7a Zákona o dani z příjmu a zároveň splnění stanoveného limitu. Finanční úřad má na vydání rozhodnutí tři měsíce a po dobu vyřízení žádosti bude tento podnikatel evidence tržeb zproštěn.

Vynětí se bude týkat především poplatníků ve 3. a 4. fázi, v některých případech také poplatníků evidujících ve 2. fázi. Ti podnikatelé, kterým vznikne povinnost v 1. fázi evidence tržeb, budou muset evidovat minimálně do účinnosti daňového balíčku.

Podívejte se na videozáznam z briefingu Andreje Babiše k návrhu změn v Zákoně o evidenci tržeb:

Získejte kompletní kontrolní seznam k pokladnám

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

59 − 56 =