EET: 6 nejdůležitějších věcí

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH VĚCÍ O EET PRO KAŽDÉHO PODNIKATELE

Seznamujete se s EET? Nevíte, zda se vás elektronická evidence tržeb bude týkat? A co to pro vaše podnikání obnáší? Připravili jsme pro vás seznam 6 nejdůležitějších věcí, které je potřeba brát v úvahu při přípravě na EET …

  1. Týká se EET vašeho podnikání?

Povinnost evidovat tržby budete mít, pokud budete přijímat tzv. „evidované tržby“. Evidovanou tržbou je platba v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem, která zahrnuje příjem z podnikání a nevztahuje se na ni výjimka. Evidenci tržeb naopak nepodléhají platby realizované přímo převodem z účtu na účet nebo inkasem. Více informací se dočtete zde: kdo a jaké tržby eviduje.

  1. Od jakého data máte povinnost začít s EET?

Evidence tržeb bude spuštěna postupně, celkem ve 4 fázích. Jako podnikatel musíte vyhodnotit, z jaké činnosti vám tržby plynou a následně zařadit danou činnost do příslušné fáze podle klasifikace NACE. Od toho se pak odvíjí vznik vaší povinnosti zahájit evidenci tržeb. Není podstatné, zda tržby pochází z hlavní či jiné podnikatelské činnosti. Přečtěte si více zde: odkdy evidovat tržby.

EET jaké NACE v jaké fázi

Získejte kompletní kontrolní seznam k pokladnám

  1. Máte právo tržby evidovat ve „zjednodušeném režimu“?

Vedle běžného režimu, který spočívá v zasílání údajů o evidované tržbě on-line, umožňuje zákon evidovat některé tržby, ve zjednodušeném režimu off-line. Pro podnikatele to znamená zasílat údaje o evidované tržbě správci daně nejpozději do 5 dnů od uskutečnění (přijetí) evidované tržby. Ve zjednodušeném režimu můžete evidovat tržby na základě zákona, nařízení vlády nebo povolení správce daně. Takové povolení v nejčastějších případech získáte v situacích, kdy nemáte k dispozici v místě uskutečnění tržby dostatečné internetové připojení. Přečtěte si více na: způsoby evidence a účtenka.

EET ve zjednodušeném režimu.

  1. Jaké vybavení potřebujete k EET?

K tomu, abyste jako podnikatel/ka mohl/a elektronicky evidovat tržby, si bude moci zvolit zařízení odpovídající vaší podnikatelské činnosti. Může to být například pokladna, pokladní zařízení, ale také třeba starší počítač, tablet nebo mobilní telefon propojený s tiskárnou. Zařízení však musí být technicky vybaveno tak, aby odeslalo prostřednictvím internetu požadované údaje o evidované tržbě serveru Finanční správy a vystavilo účtenku zákazníkovi. Můžete si pořídit takové zařízení, které vám vyhovuje a od koho chcete, neboť zákon použití žádného konkrétního zařízení nepředepisuje. Bližší specifikace se dočtete zde: vybavení pro evidování tržeb, anebo v některém z našich článků věnovaným registračním pokladnám a jejich porovnání.

Získejte kompletní kontrolní seznam k pokladnám

  1. Jakým způsobem si zařídit přístup na portál e-tržby a certifikát?

Před zahájením evidence tržeb musíte požádat Finanční správu o autentizační údaje, které vám umožní přihlášení na portál správce daně. Po přihlášení si na portále zaevidujete vaše provozovny a vygenerujete certifikát, který poté nainstalujete do vašeho pokladního zařízení. Funkčnost bude možné otestovat v pilotním režimu. Zde najdete detailní popis toho, co musíte jako podnikatel udělat před zahájením evidence tržeb.

  1. Náleží vám sleva na dani 5 000 Kč?

Jestliže jste podnikatel (fyzická osoba), potom si budete moci odečíst jednorázovou slevu na dani za rok (resp. zdaňovací období), ve kterém poprvé zaevidujete tržbu, kterou jste měl/a podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat. Jedná se o částku 5000 Kč, nejvýše však do hodnoty kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 + 2 =