EET – možnosti testování

Od září 2016 mají podnikatelé možnost otestovat si evidenci tržeb v takzvaném ověřovacím módu s plnou funkcionalitou (odpovědí). Tyto zprávy se kontrolují při příjmu, odesílá se odpověď, ale neukládají se v databázi Finanční správy, takže k nim není nijak přihlíženo. Co se tedy změnilo od startu EET?

EET testování

Získejte kompletní kontrolní seznam k pokladnám

Možnosti testování EET od prosince 2016

Veškeré datové zprávy obsahující údaje o evidovaných tržbách, které jsou zaslány po 1. 12. 2016 do produkčního prostředí v ostrém módu, jsou považovány za skutečné tržby a ukládají se. Proto by neměly být zasílány hodnoty, které neodpovídají skutečným tržbám. Jedná se o evidenci tržeb podnikatelů ubytovacích a stravovacích služeb.

Pokud vaše podnikání spadá do některé z příštích fází evidence tržeb, máte stále ještě možnost kdykoli evidovat dobrovolně v ověřovacím módu a připravit se na ostrý start EET. S takovou evidencí tržeb nejste nijak vázáni zároveň zasílat datové zprávy o všech přijatých tržbách. Můžete zasílat vybrané tržby a tím si vyzkoušet vše potřebné v předstihu, včetně pokladny, kterou jste si zvolili pro evidenci tržeb.

Pokud se vás týká evidence tržeb pouze částečně (tzn. že některé tržby jste povinni evidovat až v některé z dalších fází), můžete již nyní evidovat všechny tržby zároveň s těmi, pro které již tuto povinost máte. Takové řešení může být jednodušší, než u každé tržby rozhodovat, zda již spadá pod EET či nikoliv. Totéž platí i o tržbách, které nemusí být evidovány z jiných důvodů, např. protože nesplňují formální znaky evidované tržby, nebo jsou z evidence vyloučeny.

Datové zprávy obsahující údaje o evidovaných tržbách, zaslané po 1. 12. 2016 do produkčního prostředí v ověřovacím módu se stejně jako v listopadu 2016 neukládají, proto jsou vhodné pro testovací účely.

prostredi_a_mody-schema-EET

Získejte kompletní kontrolní seznam k pokladnám

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 + 3 =