Elektronická účtenka (bez nutnosti tisku)

Některé pokladní systémy umožňují podnikatelům vystavit účtenky elektronicky, bez potřeby jejich tisku. Je tato možnost legální a v jakých případech ji lze využít?

elektronicka-uctenka

Český zákon o EET neupravuje povinnou formu předání účtenky

Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb nestanovil povinnou formu předávání účtenky. Jednou z variant je také možnost vydávat účtenku elektronicky. Poplatník však nesmí vystavit účtenku mimo sféru původce tržby – zákazníka, tedy vystavit účtenku po uskutečnění platby bez přítomnosti zákazníka, ani nakládat s účtenkou proti vůli zákazníka.

Zákazník rozhoduje zda a v jaké formě účtenku přijme

Pokud je zákazník fyzicky přítomný, prodejce je povinen vystavit účtenku a bez výzvy ji fyzicky poskytnout zákazníkovi. Následná manipulace s účtenkou je zcela na zákazníkovi (může si účtenku vzít nebo ji nechat na místě a odejít). V těchto případech je primárně předpokládáno vystavení účtenky v tištěné podobě, takže podnikatel by měl být na tuto variantu připraven.

elektronicka-uctenka

Elektronická účtenka

Elektronické vystavení účtenky je připuštěno především v situacích, kdy je obchod realizován prostřednictvím internetu bez fyzické přítomnosti jednotlivých aktérů transakce. Zákazník by měl být s takovou formou vystavení účtenky předem srozuměn (např. tak, že souhlas s elektronickým vystavením účtenky bude součástí obchodních podmínek). V těchto případech je zřejmé, že zákazník je příslušně technicky i znalostně vybaven a v okamžiku uskutečnění obchodu si může účtenku ihned zobrazit na k tomu určeném zákaznickém účtu nebo mu je zaslána přímo na jeho e-mail.

Finanční správa ale také připouští elektronické předání účtenky i v dalších situacích. Předání účtenky však musí vycházet z dohody obou aktérů transakce nebo ze standardních postupů komunikace mezi prodejcem a zákazníkem. Uvedený postup lze ve větším měřítku předpokládat např. u stálých obchodních partnerů.

Závěrem

Vystavení účtenky v elektronické formě je obecně možné. Pokud jsou oba aktéři transakce (zákazník a prodejce) fyzicky přítomni, o formě účtenky rozhoduje vždy zákazník. Prodejce musí zákazníkovi nabídnout možnost vystavení účtenky tištěné (a pokud si to přeje, také v elektronické podobě).

Mohlo by vás také zajímat: Výhody zasílání účtenky nebo faktury e-mailem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

36 − = 31