Fakta a mýty o elektronické evidenci tržeb

fakta-a-myty-o-eet

O elektronické evidenci tržeb se mnoho píše a diskutuje. A proto je někdy složité rozlišit, co je pravda a co jenom výmysl. My vám přinášíme několik témat, které jsou diskutabilní aby jsme je objasnili.

 

1. elektronické evidenci tržeb není pravda, že stát nařizuje podnikatelům poskytovat další a další údaje

Na údaje, které budou podnikatelé zasílat v rámci EET, má už dnes Finanční správa nárok. Rovněž účtenku musí podnikatel umět na žádost spotřebitele vystavit. Novinkou je jen automatické zasílání těchto informací přes internet.

Což celý proces zautomatizuje, a tak poctivým podnikatelům ušetří cenný čas. A kromě času jim to sníží i administrativní náklady spojené s daňovou kontrolou.

Získejte kompletní kontrolní seznam k pokladnám

2. Kvůli e-tržbám budu muset zdražit

Každý podnikatel, si určí jestli chce zdražovat nebo ne. Z toho důvodu by elektronická evidence tržeb neměla mít na nutnost zdražování žádný vliv. Mimoto, ministerstvo financí dále připravuje pro podnikatele další benefity.

 

3. EET se bude týkat všech firem a živnostníků

Do EET se zapojí jen ti, kteří inkasují v hotovosti, platební kartou, šeky, stravenkami. Ostatní, kteří inkasují bezhotovostně, tzn. přímým převodem z účtu na účet, tak činit nemusí. A tak, drobní podnikatelé, jako například řemeslníci, si starosti  dělat nemusí.

 

4. Není pravda, že v místech, kde není  připojení k internetu, nebude možné pokračovat v podnikání

Zákon pamatuje i na takové případy, a proto nabízí buď možnost v případě výpadku spojení zaslat účtenku do 48 hodin, a nebo režim off-line. Pro případ dočasného výpadku systému existuje řešení, které umožní podnikateli bez prodlení transakci se zákazníkem dokončit. Je navrhována minimální doba, po kterou je třeba čekat na odpověď serveru finanční správy, na 2 sekundy.

 

5. Podnikatelé budou muset pořídit registrační pokladnu

Ne, technické řešení je jednoduché, nevyžadují se žádná speciální certifikovaná zařízení, která by musela být vybavena fiskální pamětí. V konečném důsledku podnikatelé budou moci využít jakékoliv zařízení, které bude umět odeslat požadované informace do systému a vytisknout účtenku. Pro nejmenší podnikatele bude stačit např. chytrý telefon s tiskárnou. Proto, záleží pouze na volbě podnikatele, jaké řešení nabízené na trhu zvolí.

 

6. U elektronické evidence tržeb nezáleží na výši příjmů

Zákon o EET neřeší výši příjmů, která by byla nutná pro zařazení do elektronické evidence tržeb. S EET tak musí počítat jak velké firmy, OSVČ,  a taky ti, kteří si podnikáním přivydělávají.

 

7. Není pravda, že EET se bude týkat všech firem a živnostníků

EET se bude týkat jenom těch,  kteří inkasují v hotovosti, platební kartou, šeky, stravenkami či obdobnými formami plateb. Ostatní, kteří inkasují bezhotovostně, tzn. přímým převodem z účtu na účet, tak činit nemusí. EET se taky nebude aplikovat naraz ale v časových intervalech.

 

8. O elektronické evidenci tržeb neplatí, že když nevydám jednou účtenku, tak podnikatel čelí půlmilionové pokutě nebo dočasnému uzavření provozovny

Tohle platí jen při opakované porušení zákona a taky při vzniku rozsáhlé škody na straně státní pokladny. Kontrolovat, udělovat sankce a provádět kontrolní nákupy budou orgány finanční správy a celní správy. Když  se stane, že podnikatelský subjekt nebude evidovat tržby, mohou byt pracovníky kontrolních orgánů uděleny takovému poplatníkovi sankci ve správním řízení.

Získejte kompletní kontrolní seznam k pokladnám

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+ 64 = 68