Finanční správa rozšiřuje úřední hodiny

Druhá vlna EET startuje již 1. března 2017. Bude se týkat přibližně 250 tisíc podnikatelú maloobchodu a velkoobchodu. Finanční správa nyní nabízí podnikatelům možnost vyzvednout si autentizační údaje na územních pracovištích FÚ v rozšířených úředních hodinách, a to v termínu od 13. do 28. února 2017, vždy pondělí až čtvrtek od 8 do 17 hodin, v pátek od 8 do 15 hodin.

úřední hodiny finanční správy pro registraci EET

Získejte kompletní kontrolní seznam k pokladnám

Celý proces nastavení pokladního zařízení vyžaduje jistou časovou rezervu, proto apelujeme na podnikatele, aby si autentizační údaje vyzvedli co nejdříve a nevystavovali se zbytečným komplikacím spojeným s prodlením.

První krok k EET

Prvním krokem přípravy ke správnému evidování tržeb je podání žádosti o autentizační údaje. O autentizační údaje k evidenci tržeb lze žádat buď elektronicky, a to výhradně na stránkách Daňového portálu, prostřednictvím EPO formuláře žádosti, který je nutné podepsat pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky, anebo osobně na kterémkoliv územním pracovišti finančního úřadu. Jiným způsobem podanou žádost o autentizační údaje (například datovou schránkou nebo v listinné podobě) nelze vyřídit.

Aplikace EET

Pomocí autentizačních údajů se lze přihlásit do webové aplikace Elektronická evidence tržeb. Zde si podnikatel po přihlášení zaeviduje své provozovny a následně vygeneruje certifikát pro evidenci tržeb, který je nutno nainstalovat do pokladního zařízení.

pridani-eet-certifikatu

Ověření EET systému

Podnikatelé si mohou správné nastavení a funkčnost spojení pokladního zařízení se systémem evidence tržeb ověřit buď v ostrém nebo v ověřovacím módu produkčního prostředí. Pokud zvolí ověřovací mód, tyto zprávy se kontrolují při příjmu, odesílá se odpověď, ale neukládají se v databázi Finanční správy, proto jsou vhodné pro testovací účely.

Koho se týká druhá vlna EET

Obchodní činnosti, spadající do druhé vlny, jsou uvedeny v Klasifikaci ekonomických činností (NACE) v kódu 45.1, 45.3, 45.4, 46 a 47. Jedná se například o „kamenné“ prodejny, pojízdné prodejny, e-shopy, podomní prodejce a další. Naopak prodej vlastních výrobků do této vlny nespadá.

Získejte kompletní kontrolní seznam k pokladnám

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 + = 19