Kontrola a nahlášení neobdržené účtenky

V procesu EET je důležitý také zákazník. Pojďme se podívat na to, jaké kroky může udělat v procesu kontroly a nahlášení neobdržené účtenky zákazníkem.

house-money-capitalism-fortune-12619-large

nahlášení neobdržené účtenky

Kontrola účtenky zákazníkem

Procesní oblast, která má na starosti kontrolu validity účtenky informačním systémem EET (IS EET).

Tržby jsou evidovány v rámci jednotlivých POS (Point of Sale), dále pokladna. Poplatník má povinnost každou účtenku zaevidovat, tj. zadat její kód do EET, který vede evidenci účtenek (dále tržeb). Zákazník má možnost ověřit si, že byla tržba korektně zpracována.  EET s případnými falešnými účtenkami dále pracuje, a odpovědné osoby, kontroloři, na základě těchto informací provedou případnou kontrolu poplatníka (další proces).

Získejte kompletní kontrolní seznam k pokladnám

Popis kroků procesu: kontrola účtenky zákazníkem

1. Zákazník přistoupí na formulář pro kontrolu účtenky. Formulář může být realizován na webovém portálu, případně součástí mobilní aplikace (která může účtenku ověřit pomocí fotoaparátu).

2. Zákazník vyplní požadované informace.

3. EET zkontroluje, zda byla účtenka zaevidována.

4. V případě korektní evidence je zákazník informován, požádán, zda souhlasí se zařazením do loterie. V případě souhlasu jsou vyžádány jeho kontaktní údaje a proces je ukončen.

5. V případě nemožné kontroly z důvodu časové prodlevy (při off-line zpracování pokladnou), systém identifikuje, zda provozovna pracuje ve zjednodušeném režimu a naplánuje kontrolu realizace evidence tržby. Zákazník je informován o faktu, že tržba není zatím zaevidována a je požádán o případné doplňující informace (pro případ že poplatník po uplynutí zákonem definovaného času tržbu nezaeviduje). Proces končí poděkováním.

6. V případě nesprávné evidence (od data nákupu uplynulo 48, případně 120 hodin a BKP v systému není zaevidováno, FIK je systémem neevidován) je zákazník požádán o další informace o transakci a poplatníkovi/provozovně (z důvodu možných falešných dat na účtence se systém pokusí o získání nejen DIČ z účtenky ale i dalších informací) a systém tyto data zaznamená.

7. Kontrolní orgán je notifikován o nové nekorektní účtence.

———

Nahlášení neobdržené účtenky zákazníkem

Procesní oblast, která má na starosti zprostředkování oznámení o nevydané účtence zákazníkem do informačního systému EET (IS EET).

Tržby jsou evidovány v rámci jednotlivých POS (Point of Sale), dále pokladna. Poplatník má povinnost každou účtenku zaevidovat, tj. zadat její kód do IS EET, který vede evidenci účtenek. V případě, že poplatník zákazníkovi nevydá účtenku, co je jeho povinnost, musí IS EET umožnit tuto skutečnost oznámit. S těmito skutečnosti dále pracují odpovědné osoby, kontroloři, kteří na základě těchto informací provedou případnou kontrolu poplatníka (další proces).

Popis kroků procesu: nahlášení neobdržené účtenky

1. Zákazník přistoupí na formulář pro oznámení nevydané účtenky. Formulář může být realizován na webovém portálu, případně součástí mobilní aplikace.

2. Zákazník vyplní požadované informace.

3. IS EET zpracuje oznámení.

4. V případě přesné identifikace poplatníka a provozovny na základě poskytnutých dat je vytvořeno oznámení, které je poskytnuté kontrolnímu orgánu pro další zpracování.

5. V případě, že se identifikace nepovede (na adrese sídlí několik provozoven, adresa není přesná, zákazník neuvedl IČ/DIČ, ale název poplatníka, který není jednoznačný, je oznámení zaevidováno pro ruční zpracování kontrolním orgánem.

6. Kontrolní orgán je notifikován o novém oznámení.

7. Systém poděkuje zákazníkovi za oznámení a tady končí nahlášení neobdržené účtenky.

Získejte kompletní kontrolní seznam k pokladnám

4 comments on “Kontrola a nahlášení neobdržené účtenky”

 1. petr jelinek says:

  dobrý večer, obchod na kříženeckého náměstí 322 mě odmítl vydat účtenku k nakoupenému zboží , místo toho mě napsal jakousi stvrzenku bez jahéhokoli razítka, tuto rád doloží.

 2. Tomáš says:

  Krčma “U parašutistů” v Praze 2, Resslova 1939/7, Praha 2 se absolutně nevydává účtenky!!!!!!!!!

 3. Jana says:

  Metro Ládví, malý obchod s pečivem naproti sázkové kanceláři. Vedoucí, starší blondýna mi již před třemi měsíci sdělila, že pokud chci účet, mám jít jinam. Stěžovala jsem se přímo u majitele, k nápravě nedošlo. V současné době se účtenky EET také nevydávají.

 4. Brenda says:

  Prodejna květin u Vršovického hřbitova nevydává pokladní doklady z EEt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

30 − 26 =