Kroky procesu registrace do EET

Dnes vám prinášime v skratce kroky procesu registrace do EET. Týka se to tedz jenom firem, ktoré poskytují své služby v oblasti hoteliérstva či gastonomie. Na ně se etržby zameří ve své první fáze…

 

kroky procesu registrace

kroky procesu registrace

Elektronická evidence tržeb se bude spouštět postupně ve čtyřech etapách.

1. První z nich odstartuje letos v listopadu a bude se týkat podnikatelů, kteří nabízejí „stravovací a ubytovací služby.

Tato vlna evidence tržeb platí pro kódové označení CZ-NACE 55 a 56., co je podnikání v oboru ubytování, stravování a pohostinství.

A proč jdou první na řadu hospody a hotely?

Šedá ekonomika v Česku není vyšší než například v sousedním Německu (odhad je 15 %), přičemž pohostinství a ubytovací služby nejsou hlavním zdrojem šedé ekonomiky, jak se v médiích často uvádí Prý právě tady se nejčastěji zatajují tržby, krátí daně a podobně. Čeští hoteliéři a hospodští to ovšem odmítají…Kromě hotelů, restaurací a barů půjde například o ubytovny, kempy, stánky s občerstvením, školní jídelny nebo poskytovatele cateringových služeb.

2. O tři měsíce později, 1. 3. 2017 se zapojí i maloobchod a velkoobchod. Za další rok se přidají všichni ostatní podnikatelé s výjimkou řemeslníků, kteří dostanou ještě čtvrt roku navíc.

3. Ve třetí fázi od 1. 3. 2018 se zapojí podnikatelé provozující všechny ostatní činnosti  tj. např. svobodná povolání (lékaři, právníci, účetní), dopravu či zemědělství, s výjimkou těch, které jsou zařazeny do čtvrté fáze.

4. Od 1. 6. 2018 se jako poslední do evidence zapojí vybraná řemesla a výrobní činnosti.

 Získejte kompletní kontrolní seznam k pokladnám

 

Tak jak na registraci do systému EET?

Které jsou kroky procesu registrace?

* Požádat Finanční správu o autentizační údaje, které umožní přihlášení na portál EPO. Podnikatel zde zaeviduje své provozovny a vygeneruje si podpisový certifikát, který bude používat pro komunikaci s portálem.

* Počet certifikátů není omezen, je na podnikateli, zda bude používat jeden nebo více certifikátů. Platnost certifikátu je 3 roky. Podle aktuálních informací Ministerstva financí ČR je možné o autentizační údaje žádat od 1. 9. 2016. Žádat je možné elektronicky na Daňovém portálu nebo osobně na libovolném finančním úřadě. Získané autentizační údaje slouží k přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb, ve které se evidují provozovny a spravují certifikáty.

*Před 1. 12. 2016 už by měli mít požádáno o vydání autentizačních údajů. Mohou tak učinit buď prostřednictvím daňového portálu finanční správy, kde žádost podepíší svým podáním do datové schránky. O údaje mohou podnikatelé žádat také osobně na kterémkoliv finančním úřadě, kde jim autentizační údaj vystaví úředníci na počkání.

* Od úředníků dostanou obálku, která obsahuje přihlašovací jméno a heslo. Pomocí něj pak podnikatelé získají přes internet certifikát, díky kterému budou moci od 1. prosince spravovat svůj účet, který bude propojen s pokladnou. Od 1. prosince budou muset používat EET stravovací a ubytovací služby, tedy restaurace, hospody a kempy.

Dne 31.8.2016 vydalo Generální finanční ředitelství Metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb. Ten  taky obsahuje kroky procesu registrace do EET který najdete zde: http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/Metodika-k-evidenci-trzeb_v1.0.pdf

 

Po tem, jak uděláte tyto lavní kroky procesu registrace do EET, už budete moct využívat EET systém.

A jaké sú základní postup evidence tržeb běžným způsobem?

Poplatník je povinen před přijetím první evidované tržby požádá o autentizační údaje (přihlašovací údaje), které slouží k přístupu do aplikace EET.

  1. Po přihlášení do aplikace EET si poplatník sám zaeviduje provozovny, ve kterých přijímá evidované tržby. Každé zaevidované provozovně je na portále systémem Finanční správy přiděleno 20/42 označení provozovny (číslo provozovny). Zároveň poplatník prostřednictvím aplikace EET získá certifikát pro evidenci tržeb.
  2. Získané označení provozovny bude součástí zasílaných údajů o evidované tržbě, a to spolu s dalšími údaji o evidované tržbě dle § 19 ZoET. Vybrané údaje bude před zahájením evidence nutné zadat do příslušného SW. Zároveň je nezbytné nainstalovat do „pokladního zařízení“ certifikát poplatníka.
  3. Poplatník (pokladní zařízení – PC, tablet, mobil, pokladna…) zašle on-line datovou zprávou údaje o evidované tržbě ve formátu XML Finanční správě, a to nejpozději při uskutečnění evidované tržby.
  4. Finanční správa ze systému zašle potvrzení o přijetí s unikátním kódem účtenky (fiskální identifikační kód).
  5. Poplatník vystaví zákazníkovi účtenku (včetně fiskálního identifikačního kódu).

 Získejte kompletní kontrolní seznam k pokladnám

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

74 + = 77