Nejčastějších chyby při manipulaci s hotovostí

Typické zisky dnešních obchodníku jsou těžké získat a zároveň nižší ve vysoce konkurenčním prostředí. Proto majitelé či manažeři těchto prodejen musí být obzvlášť pečliví při nakládání s hotovostí. Či už jde o bankovky či mince, které vstupují do registrační pokladny a do firmy s cílem chránit zisky. Jednotlivé chyby při zpracování hotovosti mohou vzniknout neúmyslně a jsou často i velice nákladné. Ostatní mohou být vykonané účelně jako pokus o krádež a to třeba padělky peněz. Bez ohledu na to, jak chyba vznikla a kdo ji zavinil, je důležité zabránit těmto ztrátám peněz v hotovosti. Tady jsou chyby při manipulaci s hotovostí, kterým je třeba předcházet:

business-money-pink-coins-large


1. Slabé nebo žádné procesy ohledně manipulace s penězi.

Jako majitel obchodu, musíte řešit situace, výzvy a problémy ohledně zaměstnanců. A taky se to týká změn ve vašem obchodním sektoru či průmyslu které se dejí neustále. K vašim denním aktivitám patří kromě sledování skladových zásob a chodu podniku taky servis pro zákazníky. A tak, v tomhle shonu a kolotoči se stanou aktivity ohledně hotovosti a peněz někdy velice rutinní a méně podstatné. Ale právě peníze a hotovost jsou oblast, na které by jste se měli soustředit proto, aby jste předcházeli ztrátě peněz a škodám tak vzniklým.

Je důležité dodržovat konzistentní proces – přesně následovat jednotlivé postupy a procedury. Musíte být taktéž velice přesní a organizovaní. Je mnohem pravděpodobnější, že budete dělat chyby, když spěcháte nebo se nesoustředíte. Například uděláte chyby při počítání či třídění peněz nebo je neuchováte na bezpečném místě. Bezpečnost je proto tady taky tou nejvyšší prioritou.

 

2. Velké množství hotovosti v pokladně.

Protože lidé stále oblibují platby v hotovosti, můžete mít někdy taky velký obnos ve vaší pokladně. V těchto případech je důležité, aby jste hotovost odebrali z pokladny vždy, když dosáhne určitý, vámi stanovený obnos.

Jednoduché řešení pro tuto situaci je mít v okolí pokladny inteligentní sejf na peníze, do kterého vy nebe vaši zaměstnanci vloží přebytek hotovosti vždy, když to bude nutné, čímž množství hotovosti zůstane vždy na požadované úrovni.

 

3. Počítání hotovosti v speciálních podmínkách.

Když vy nebo vaši zaměstnanci na začátku nebo konci směny jdete počítat peníze, bylo by dobré mít pro tuto činnost vyhrazenou místnost, nebo prostor, kde můžete peníze spočítat v klidu a mimo dosah zákazníku, což je jednak neprofesionální, ale může to být taky i vodítko a návnada pro zloděje.

Ještě lepší a profesionálnější přístup, v souvislosti s počítáním hotovosti je taky investice do recyklační pokladny, díky které, vy nebo vaši zaměstnanci nemusí vykonávat tuhle aktivitu manuálně, čím můžete předcházet mnoha problémům a chybám.

 

4. Rychlé odhalení padělků.

Obchody, větší nebo menší, jsou často místem loupeží a podvodů. Zloději se dostanou rychle dovnitř i ven, přičemž jsou schopni rychle manipulovat se zbožím. Vaši zaměstnanci by měli být schopni brzy odhalit zloděje, protože i nákladově nejefektivnějším způsobem omezení ztrát z podvodů je prevence jejich vzniku. Ohledně padělků peněz, kromě kvalitně vyškoleného personálu je taky výhodné a z dlouhodobého hlediska efektivní, koupě kvalitního zařízení, které dokáže rychle a spolehlivě rozpoznat padělky a originální peníze.

 

5. Sdílená pokladna.

Sdílení registrační pokladny se děje běžně v mnoha obchodech a podnicích. Když jeden pracovník musí jít na přestávku, nebo odjede od pokladny z jakéhokoli jiného důvodu, je nejjednodušší, když další pracovník začne s použitím stejné pokladny. Ačkoli tohle je ten jednodušší způsob obsluhy pokladny, je ovšem taky rizikovější a nekontrolovatelný. Když pokladníci sdílejí pokladnu, ztrácejí tím taky veškerou odpovědnost. Pokud se stane, že v ní chybí peníze, nebo nastanou chyby, nebude zjevné a jasné, kdo je za chybu nebo ztrátu z pokladníku zodpovědný.

Každý pokladní by měl být odpovědný za svou vlastní pokladnu, a nikdo jiný. Takhle se sníží riziko krádeže peněz zaměstnanců a pomůže určit, kdo je odpovědný za chyby. A tak si můžete zajistit, že se takové chyby nebudou opakovat.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

21 + = 23