Předpoklady k registraci provozny

Jaké jsou předpoklady a nezbytné náležitosti k registraci provozny definuje následujíci článek

V zákoně není konkrétně ošetřena definice „provozovny“. Proto předjímáme „provozovnu“ dle dostupných informací a potřeb elektronické evidence tržeb.

finanční a daňová kontrola

Předpoklady registrace pokladen:

 • Vzniká nový registr provozoven! Nikde jinde není registr provozoven, který by vyhovoval potřebám evidence tržeb
 • Provozovny by měly jít registrovat jak ručně (jednotlivě) – předpokládá se webový formulář pro zadání – tak i dávkově (v připravené strukturované podobě)
 • Každý poplatník musí mít registrovánu alespoň jednu provozovnu
 • Údaje provozovny může zadat a editovat pouze poplatník, nikoli Finanční správa správa.

Získejte kompletní kontrolní seznam k pokladnám

Údaje provozovny

 • O každé provozovně potřebujeme evidovat DIČ provozovatele provozovny (napojení na poplatníka) a dále tyto údaje:
 • ID provozovny je číslo přidělené systémem, minimálně pětimístné, unikátní v rámci poplatníka, nikoli v rámci systému (z důvodu, že toto ID se uvádí na účtence a nesmí být příliš dlouhé)
 • Datum registrace (vzniku) provozovny v EET

Typ provozovny

 • Stálá (pozn. především kamenné obchody) Mobilní (např. taxi, autobusy)
 • Semimobilní (např. stánek, cirkus)
 • Virtuální (např. e-shop)

Mezi typy nelze přecházet. Pokud je třeba změnit typ provozovny, je nutné ukončit a založit novou provozovnu.

Lokalizace provozovny (různá pole dle typu provozovny)

 • Stálá: Adresa (konkrétní pole budou dle RUIAN)
 • Mobilní: jiná identifikace (např. SPZ)
 • Semimobilní: textový popis lokalizace (zde je výjimka, lze měnit lokalizaci provozovny)
 • Virtuální: URL

Režim provozovny

 • běžný
 • zjednodušený ze zákona (+ výběr ze zákonných důvodů/podmínek)
 • zjednodušený na základě povolení (+ číslo jednací příslušného povolení)

Běžný režim je nejpřísnější a měl by být i nejrozšířenější, takže bude zvolen jako defaultní. Zákonné důvody pro použití zjednodušeného režimu bez nutnosti podat povolení budou dány vyhláškou.

„Povolovací řízení pro užití zjednodušeného režimu“ je samostatný proces, probíhající mimo EET. Jeho výstupem je povolení zjednodušeného režimu pro provozovnu/y, nebo zamítnutí žádosti. Kladný výsledek řízení zadá poplatník k provozovně – změní režim provozovny na „Zjednodušený na základě povolení“. Režim je také součástí datové věty účtenky.

Stav provozovny

 • aktivní
 • přerušená činnost
 • zrušená

Pozn. Každý stav musí mít počáteční datum, a pokud se nejedná o aktuální stav, tak i koncové datum. Každá nově založená provozovna má stav Aktivní. Mezi stavy Aktivní a Přerušená činnost lze přecházet oběma směry. Ze stavu Zrušena již nelze stav znovu změnit na žádný jiný.

 

Činnost provozovny 

Seznam vybraných činností z NACE (obory – cca do 20). Konkrétní položky budou definovány. Činností může mít provozovna zvoleno i více najednou. Obvyklá otevírací doba Nepovinný údaj, zadávaný formou textové poznámky.

Provoz

 • sezónní
 • celoroční

Je zde požadavek držet historii stavů a změn údajů provozovny.

Získejte kompletní kontrolní seznam k pokladnám

2 comments on “Předpoklady k registraci provozny”

 1. Rudolf says:

  Lze mít provozovnu na adrese trvalého bydliště? Doteď podnikám bez provozovny, nahodile prodávám zboží v restauracích, různých domácnostech, z auta… Nemám specifikován přesný výkon činnosti. Pro EET jej musím vytvořit, co zde mám úvést?

  1. Marie says:

   @Rudolf: Vaše provozovna se vztahuje k adrese zapsané v živnostenském rejstříku. Od živnostenského úřadu jste pravděpodobně také obdržel desetimístné identifikační číslo provozovny (IČP). Co se týče uvedení provozovny pro účely EET, následující článek Vám tuto otázku snad lépe objasní: Založení provozovny v aplikaci EET

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 + 3 =